Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan en ze keken elkaar wat weemoedig vriendelijk aan, zooals soms twee oude vrienden dat doen, die samen aan hetzelfde gedacht hebben en nu tot dezelfde, niet al te troostvolle conclusie gekomen zijn.

Doch toen werd de leeraar weer heelemaal leeraar:

,,Zoo jongens," zei hij. „Zijn de sommetjes klaar? Verwijck, kom jij dan eens gauw voor 't bord en schrijf eens op, wat je er uit gekregen hebt." — Verwijck kwam en schreef. — „Mooi! Hebben jullie 't ook allemaal zoo?"

Alle vingers gingen bevestigend omhoog, behalve die van Bernard.

„Goed zoo!" en de leeraar grijnsde vergenoegd. „Dan hebben jullie ze allemaal fout. En jij, Bernard?" —

Bernard Trentelaer schrok op, keek op zijn leêge papier en mompelde, dat hij er ook zoo iets uit had, doch de leeraar, die het volgende les-uur in deze klas doceeren moest, was al binnen gekomen en het wiskunde-mannetje had nauwelijks tijd om in der haast nog wat huiswerk op te geven.

Mr. Van Horst, die les gaf in staatsinrichting en staathuishoudkunde, sleepte de tafel van den katheder en sleepte ook den stoel van den katheder, veegde de algebra-som van het bord en begon een

Sluiten