Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeer ingewikkelde teekening te maken met allerlei kringetjes, onderling door lijnen verbonden en het geheel veel lijkenende op een voorstelling van het menschelijk zenuwstelsel.

Dit duurde een kwartier, gedurende welken langen tijd de leerlingen hun geschiedenis-les nog eens overkeken of elkaar op fluistertoon verhalen deden over „reusachtige" voetbalwedstrijden en „toffe" sigaretten. En misschien hadden ze het ook wel over meisjes.

Eindelijk was de leeraar klaar. Hij smeet het krijtje in het bakje, stofte zijn handen af en ging achter de tafel zitten.

„Zie zoo," zei hij voldaan. „Als jullie eens even willen opletten. Op het bord zie je een teekening van het bekende concern der Vereenigde Staalfabrieken. Dit concern is een mooi voorbeeld van zoogenaamde verticale trustvorming. — Zeg Janssen, wat is dat, verticale trustvorming? Of zit je weer te suffen?"

„Neen, meneer. Maar zoover zijn we nog niet," zei Janssen niet zonder eenige brutaliteit, welke wellicht duidelijk maken moest, dat hij inderdaad niet zat te suffen, maar dat het integendeel de heer leeraar zelf was, die gedurende een kostbaar kwartier elders was geweest met zijn gedachten.

„Bernard Trentelaer, wat is verticale trustvorming? — Dat weet je niet, hè? Je kunt wel uit het

Sluiten