Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

binnen. Mr. Van Horst schreef onder zijn teekening op het bord: „Niet uitvegen!", schoof het omhoog, en nam zich voor dien middag nog met Willems vader te spreken. Hij zou dan met een lateren trein naar Den Haag terugkeeren.

In de gang kwamen de heeren leeraren tot de ontdekking, dat de bel te vroeg was gegaan, vonden het de moeite niet waard om hun afgebroken lessen weer voort te zetten en namen met een kalm geweten een kwartier extra-vacantie.

Precies op tijd kondigde de schuldige portier het laatste les-uur aan. De geschiedenisleeraar zette stoel en tafel terug op het verhoog, haalde het bord omlaag, nam den doek en veegde zonder eenig zelfverwijt mr. Van Horsts verticale trust van het bord. „Niet uitvegen" liet hij staan.

Sluiten