Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezegd. — Een waarheid, waarvan het ware óók door niemand werd ontkend. ~

De redacteur-bedelaar was echter met den cent van den heer Trentelaer tevreden en had in den vriendelijken hoofdredacteur en knappen journalist niet den man herkend, die hem in commissie op straat had gezet, zoodat de heeren ongedeerd hun auto-tochtje voortzetten en spoedig in het studeervertrek van meneer Trentelaer zaten achter een kopje thee, dat door tante Palmyra met een zuurzoet lachje en eigenhandig was geserveerd, waarna ze zich discretelijk terugtrok, de heeren aan de goede zorgen van een regelrecht uit Engeland geïmporteerden butler overlatend.

Omdat èn de heer Trentelaer èn de knappe journalist en vriendelijke hoofdredacteur idealist waren kwam het gesprek al spoedig op het loon van de arbeiders en de winst der fabrieken. En omdat de man van de krant erg veel van fabrikanten hield, omdat dit over het algemeen van die vriendelijke en ruimdenkende menschen waren, naar hem docht, hoopte hij op een toekomst, waarin de winst groot en de arbeider tevreden zou zijn. Aan ontevreden arbeiders had hij een hekel. Die schreven van die onmogelijke ingezonden stukken en begrepen zijn hoofdartikels niet, ook al had mr. Van Horst ze in eigen persoon doorgelezen en door de pen genomen.

Sluiten