Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vijf minuten droomde hij niets en lag uit te rusten van de emoties.

En vervolgens verscheen er een groot gebouw, een soort toren van Babel. Doch er werd een zeer duidelijke taal gesproken, al bestond die enkel maar uit cijfers. En een liftjongen zei: „Het is heel gemakkelijk om hier omhoog te komen."

Op den beganen grond liep dr. Gerards rond in een Oostersch gewaad, waar hij telkens over struikelde en mompelde, zoodat bijna niemand het verstaan kon, dat men alles moest verliezen om alles te winnen. En toen kwam er een deftige meneer op hem af met een lenigen rug en stralende schoenen en zei, dat de afdeeling kerkboeken en rozenkransen op de derde verdieping was.

Voorts zag hij iets, dat van steenen en glas was, met een dak van plaatijzer. En op dat dak regende een heele bui papieren neer, bedrukt met wetten, voorschriften en gewijzigde bepalingen. En er kwamen wat raampjes bij en wat schoorsteentjes en de deur ging wat later open en wat vroeger dicht.

En toen zag hij weer een groot zon-achtig gezicht, dat lachte, hoewel er niets te lachen viel.

Het keek lachend kleine winkels binnen, waar men 's avonds wat dubbeltjes en centen grabbelde uit de toonbanklade.

Het keek lachend naar machines, die roestten en

Sluiten