Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

El en maand later reden ze uit met een wagen vol weelde, vol bloemkool en aardappelen en velerlei smakelijk groen. En Willem had zijn harmonica weêr in eere hersteld.

Ze bedienden hun klanten naar den eisch. En Willem zong met die diepe bas van hem, een nieuw lied van den groenteboer, dat, als men het heelemaal had kunnen verstaan, geluid zou hebben, als volgt:

„Koop geen aardappels bij den kapper, en geen citroenen bij den bakker en geen sla bij uw schoenlapper.

Haal geen boonen, waar ik vleesch haal en geen zuurkool in 't kadaster.

En beweer niet, dat ik laster,

als ik zeg, dat niets zoo duur is,

als een appel, die te zuur is,

en een snijboon, die niet gaar wordt, wat toch maar weer extra gas kost,

en heel veel over een heel jaar wordt.

Koop bij ons dus al Uw groenten,

die niet duur zijn en niet zuur zijn,

want de beste groenten groeien,

waar de groenteboer ze haalt."

Sluiten