Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wendt als tegen ziekten, treden zij op met naam en toenaam en vooral met wil en humeur. Vrouw Holda is nu eens leelijk, dan weer schoon, hoewel van achteren altijd hol als een meeltrog, maar dat is van een wolkengodin niets anders te verwachten. Gewoonlijk nogal hardhandig, kan ze ook goed gemutst zijn en haar beschermelingen allerlei diensten bewijzen. Van luie meisjes maakt ze s nachts het vlas in de war. Als Witte Vrouw wordt ze tot in modernen tijd in landhuizen en kasteelen gesignaleerd.

Zoo blijven de sporen van het oude geloof soms nog heden duidelijk zichtbaar. Tot een werkelijk religieuze ontwikkeling in hoogeren zin is het heidendom in deze streken niet gekomen; het Christendom sneed het den weg af.

Wordt het huwelijk reeds om zijn erfrechtelijke gevolgen meer als een zaak der familie dan van het individu beschouwd, de hooge ekonomische waarde der vrouw voor een landbouwbedrijf versterkt nog aanmerkelijk het zakelijk karakter van dat in onze oogen overwegend poëtisch instituut. De vrouw is niet alleen leidster bij de zuivelbereiding, ze heeft ook de weverij onder zich. Wat men zelf kan maken, maakt men zelf; het meeste timmerwerk, vooral ook de bouw van het huis, geschiedt door eigen, manlijke krachten. Zoo waardeert men dan de trouwe, flinke levensgezellin hoog en verspilt niet al te veel aandacht aan erotiek. Het huiselijk leven werkte daartoe mee. De jongelui zien elkaar van jongs af in werkpak, ook de meisjes onverzorgd in kleeding en haar. Des avonds op de bank voor het huis, of al drentelend door den hof, zal de ruwe galanterie van giechelen en plagen, die van alle tijden is, haar natuurlijke uiting hebben gevonden. Gevoelige naturen hebben elkaar ook toen zwijgend verstaan. Diepe genegenheden tusschen man en vrouw gloeien zelfs in de dorre kronieken nog na. Doch de fijnere poëzie der geslachten kan onder boerennuchterheid niet tieren; wat ik de autoar tisticiteit der vrouw wil noemen, het vermogen, van

Sluiten