Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid erkennend. In 1107 schenkt de zelfde vorst een privilege aan Luik en Maastricht, beiden tot het bisdom Luik behoorend. Het was een politiek, die, flink doorgezet, de positie van het keizerschap en daarmede den loop der geschiedenis had gewijzigd. Maar zij kon niet worden doorgezet. De keizers, door de vorsten gekozen en van hun steun afhankelijk, waren niet in staat een nog zeer zwakke opstandige klasse tegen hun heeren te handhaven.

Wie dat wel kon was de graaf van Vlaanderen. Daar was het geldelijk voordeel, met alle daaruit voortvloeiende profijten, zoo opvallend en belangrijk, dat de landsvorsten geen oogenblik geaarzeld hebben.Systematisch gingen zij te werk: Karei de Goede (1119-27) schenkt al zijn steden een eigen schepenbank; burgers dus, door hem aangewezen, die onder leiding van zijn schout recht spraken. Ontzetting verspreidde zich onder de kooplieden van alle naties, te Brugge aanwezig, toen het bericht van zijn vermoording — waarschijnlijk op last van koning Lodewijk VI van Frankrijk — hen bereikte. Het was de tweede aanslag des konings op Vlaanderen, en de steden en vrije boeren begrepen het. De graaf had geen kinderen; dat de kandidaat die de koning, hun leenheer, ongetwijfeld het juridische recht had te benoemen, een graaf voor den adel zou zijn, begrepen ze ook. Onder de vanen van hun eigen gunsteling, Diederik van Elzas, kwamen de mannen onder de wapenen; ook de koning en zijn aanhang maakten zich gereed. Daar stierf de Fransche kandidaat; de koning heeft geen nieuwen durven aanwijzen; hij koos eieren voor zijn geld en verzoende zich met Diederik tegen belofte van politieleen steun in de zaken des rijks.

Even een blik uit de nieuwe wereld in de oude. Diederik van Elzas regeerde van 1128 tot 1168. Zijn tijdgenoot was bisschop Hartbert van Utrecht (1139-50), een krachtig man, sterk vertegenwoordiger van het oude systeem, doch binnen de grenzen

Sluiten