Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verheven gestalten bezitten hooge plastische kracht, maar zijn in opvatting ouderwetscher dan die van het Mariakastje; geen mystiek, wel wereldsche correctheid der personen, zooals in de werken der elfde eeuw. De Maasstreek heeft veel relatie met Keulen en de Rijnlanden. Aardig is, dat de steenplastiek van het Maasgebied nog samenhang vertoont met de oude provinciale beeldhouwkunst der Romeinen, die immers juist daar zoo intensief gekoloniseerd hebben. Zoo in den nisvorm, waarin onder anderen de zoogenaamde " Madonna van dom Rupert " zit, week vrouwelijk opgevat en moederlijk de borst reikend aan het kind, dat ze zorgelijk binnen haar gewaadslip naar zich toetrekt. Een zoete bekoring heeft de kunstenaar in den harden steen weten te leggen, wekkend gedachten bijna aan de Renaissance. Er zijn veel tendenzen door den stijldwang niet tot ontwikkeling gekomen. Hier echter breekt de Nederlandsche geest, aantrekkelijke burgerlijkheid, wel heel merkwaardig door.

Het Mariakistje was de schepping van een heel beroemd man, Nicolaas van Verdun, die tot in Oostenrijk bestellingen heeft uitgevoerd. Een Lotharinger dus. In de Nederlandsche kunstgeschiedenis behoort hij niet thuis, wel zijn werk. Wat een zoo vermaard artist schiep, werd blijvend voorbeeld voor de streek, die zijn creaties bezat.

Sluiten