Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Und ist ir misseprts

turnp danne wïs.

diu lieber habent ir amis

(missepris : schande) (spreek uit : dü liëber) (tump : dwaas)

Diu mé noch diu min daz ich gra bin,

(mê : meer)

10. ich hazze an wïben kranken sin, die niuwez zin nement für altez golt.

si jehent si sïn den jungen holt durch ungedolt.

(krank : zwak) (zin ; tin)

(jehen : zeggen) (durch ; wegens)

De stoplap van vers 2 is een zwak voorbeeld van de opvullingen met zouteloosheden, die aan dezen dichttrant eigen zijn. Weinig minder hinderen ons de al te goedkoope, al te vaak herhaalde rijmen : mijn-dijn, geschiedt-niet, moed-goed. Alles verschijnselen, die alleen uit het nieuwe van het genre, het nog frisch klinkende van alle vormen, verklaarbaar zijn. De natuurbeschrijving beperkt zich honderd jaar lang en langer tot de eenvoudige vreugdesbetuigingen over de kleurigheid der bloemen en leedwezen over derzelver mishandeling en afslachting door den winter. Het zijn animale gevoelens van menschen, die veel buiten zijn, omdat het huis, het kasteel, gemak noch gezelligheid biedt met zijn kale wanden en schaarsch meubilair: een bank, een paar stoelen, een tafel, een kleerenkist; van menschen, die 's winters met duisternis en koude te worstelen hebben in hun glaslooze vertrekken. Veel belangrijker is de hoofsche minnestijl, waarin de nu voor het eerst verschijnende wereldlijke Europeesche kuituur aanstonds een harer belangrijkste karaktertrekken openbaart. Het " tot vrouw nemen " blijft, doch daarnaast, op de linie van den hoffelijken omgang tot de echtbrekende liefdesverhouding, gloort de veredeling der erotiek in de gedaante der feodaliteit, die immers allang voor de helft vorm geworden was.

Sluiten