Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITGAVEN VAN H. D. TJEENK WILLINK & ZOON N.V. TE HAARLEM

ARRESTEN OVER STAATSRECHT

VERZAMELD EN UITGEGEVEN DOOR

Mr. L. G. VAN DAM

MET EEN VOORWOORD VAN

Prof. Mr. R. KRANENBURG

TWEEDE DRUK PRÏJS GEBONDEN f3.25

ARRESTEN OVER BURGERLIJK RECHT

VERZAMELD EN UITGEGSVEN DOOR

Prof. Mr. H. R. HOETINK

MET EEN VOORWOORD VAN

Prof. Mr. E. M. MEYERS

VIERDE DRUK PRIJS GEBONDEN f5.90

ARRESTEN OVER HANDELSRECHT EN BURGERLIJK PROCESRECHT

VERZAMELD EN UITGEGEVEN DOOR

Prof. Mr. H. R. HOETINK

MET EEN VOORWOORD VAN

Prof. Mr. F. G. SCHELTEMA

TWEEDE DRUK PRIJS GEBONDEN f 5.50

ARRESTEN OVER INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

VERZAMELD EN UITGEGEVEN DOOR

Prof. Mr. H. R. HOETINK

MET BEN VOORWOORD VAN

Prof. Mr. E. M. MEYERS

PRIJS GEBONDEN f2.90