Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

taüe mi ankau logis tie. Mi havas kelke da tre bonaj cambroj kun rava vido sur la maron. Kaj via logejo?"

„En „Sankta Mario" sur la Promenejo de Garavan; la bul var do kus as malantaü la hotelo, tridekkelkajn metrojn pli alte. Kredeble vi havas vidon sur mian tegmenton."

„Ne, mi logas pli proksime al la flanko de la stacidomo de Garavan. Mi esperas, ke hodiaü vespere vi venos mangi kun mi. Mi tre gojas, car mi trovis vin ci tie."

Volonte mi akceptis lian inviton. Ni promenetis ankoraü keikan tempon tien kaj reen laü la kajo kaj cirkaü la muzika kiosko. Tiam ni disigis kaj malrapide mi transiris la kajon Bonaparte al la Promenejo de Garavan por tagmangi en mia hotelo.

Sluiten