Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

]okon: kion mi devis diri aü fari post la sceno, kiun mi jus ceestis. Felice mia gastiganta post kelka tempo mem rompis la silentadon.

„Mi devas peti pardonon, S-ro Hendriks" — li diris. „La okazintajoj en mia domo ne igas min modelgastiganto!"

„Mylord," — mi respondis, „jam la fakto, ke mi estas neinvitita gasto, suficas por igi gin tute malkonvena, se mi ec nur konsentus, ke vi havas ian kaüzon por fari senkulpigojn."

Ci estis bela frazo, flua kaj bonstila, sed mi sentis, ke gi pli naskigis el mia embaraso ol el mia koro. Tarnen mi deziris esti kora. Sed la scio, ke ciaj nekompreneblajoj kaj misterajoj estas cirkaüe, min premis. Lady Maüd parolis pri atmosfero de suspekto, pendanta super Stockton Court: ankaü mi subfalis tiun influon.

Lordo Stockton malrapide balancis la kapon.

„Tio estas belaj frazoj, S-ro Hendriks" — Ü diris. „Mi scias tre bone, ke vi, kiel gasto, povus atendi de mia flanko ion pli bonan ol silentadon cetable kaj malgajan humoron poste."

„Mi komprenas, ke vi havas cagrenon. Efektive, Mylord, vi ne bezonas senkulpigi vin."

Momenton Lordo Stockton penetreme min rigardis.

„Vi komprenas, ke mi havas cagrenon. Cu vi komprenas ankaü kian cagrenon?"

„Mi timas, ke ne, se gi ne estas tiu stelo...."

Mia gastiganto faris geston de malestimo.

„Tiu Stelo signifas al mi nenion; mi vidas, ke vi efektive tute ne komprenas la aferon."

La lastaj vortoj ne sonis severe, sed eksterordinare

Sluiten