Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nepre estus silentinta pri Stockton Court Nun kiam li ne povis, li sendube komprenis, ke de el Stockton Court mi sercos la spuron de la malaperinta Robertson Kion li do devis fari? Je tiu demando mi nur povis trovi unu respondon: li tien sekrete antaüiros aü sekvos nin. Tarnen mi tute ne estis certa pri tio, mi nur trovis tion versajna. Mi do decidis ekscii, cu mia konjekto estas prava kaj kiam ni estis dirintaj adiaü unu al la alia, mi reiris, restante en la ombro de la domoj, al la logejo de Lordo Lidderdale. Guste en tiu momento nia amiko elvenis el sia domo kaj malrapide promenis al la flanko, kie mi trovigis. Felice li ne vidis min. Mi sekvis lin je kelka distanco, sed la esperitan celon mi maltrafis (mi atendis, ke li iros al mia logejo por iel gin observadi). Li pasis al la leterkesto, enigis leteron kaj trankvile repromenis hejmen."

„Negranda rezulto de via penado!" — mi ne povis ne diri.

„Tarnen grava fakto en la ludota dramo, Willy! Tiam mi nenion konjektis, sed tiu letero, kiu surhavis la adreson de Lady Edith, kaj anoncis al Si nian venon, antaüiris nin al Stockton Court"

Tio estis efektive surprizajo! Mi absolute ne povis elpensi, kia rilato estis inter Lady Edith kaj Lordo Lidderdale aü lia duulo. Se la hazardo ne estus iginta min subaüskulti dum mia vizito en la domo de Lordo Stockton en Grosvenor Gardens la de la leganto konatan interparoladon inter Si kaj li, tiuj vortoj de G.G. estus nun por mi la unua indiko, ke tia rilato efektive ekzistas.

„Cu Lidderdale I aü II estis konato de Lady

Sluiten