Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kontraüe, kiu intencis — kvankam nur Standerton povus ludi la rolon de Lordo Lidderdale — preni sur sin la direktadon de la aferoj tiel kiel li ankaü direktis la forkuron de James Standerton. Tiu ci do trovis anstataü cambristo sian mastron!

„Mi jam diris al vi, Willy, ke Charles Bowman estis ruza, sed li estis ankaü krudulo, kaj tiun fojon li estis pli kruda ol ruza. En sia servistrolo en Londono li tiel longe montris sin obeema kaj servema, ke senvole li nun transiris de unu ekstremo en la alian. Li diris mallonge kaj koncize, ke li, kiel Standerton, volas gui la vivon kaj neniel volas ludi la rolon de servisto, kiu jam sufice lin tedis! Sekvis interparolado, dum kiu ambaü varmigis kaj kiu finigis per la minaco de Bowman, ke li nur bezonas skribi kelkajn literojn por rekaptigi la forkurintan malliberulon. Kiam Standerton respondis, ke ankaü li povus akuzi la malfidelan maüiberejan gardisten, tiu mokridis pro li: nur laü la atesto de Standerton Bowman povus esti kondamnata, sed Standerton certe estas sufice prudente ne plu igi la justecon rememori lian ekzistadonl

„Vi vidas, Willy, la du amikoj ne agis tre amike unu al la alia! Kaj James Standerton ekkomprenis, ke kunlaboranto kiel Bowman povus endangerigi Ciujn liajn planojn. Krome li tute ne bezonis tian heipanton; kontraüe, li nun prefere operacius sola, ankaü Car en tiu okazo li ne bezonus fordoni parton de la kaptajo. Bowman do estis superflua kaj dangera kaj devis malaperi. Mi ne miras pro la decido de Standerton, mi nur miras, kiel lia cetere ruza samligano ne komprenis, ke viro, kiel Standerton, estas kapabla

Sluiten