Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Florida. Hij gaat om 10 uur naar bed, en staat om half zeven op. Hij is gewaarschuwd tegen alle overtollig gewicht, hij eet bijna

niet ls hij misschien al gestorven f

Achter een winkelruit hangt een krant met een foto. Rockefeller speelt golf. Maar als je een bericht ergens leest: Gift van zoo- en zooveel millioen, staart een met leer overtrokken doodskop je aan, dat is zijn portret. Hij is immers al lang dood. Hij wordt nog slechts kunstmatig in het leven gehouden, hij wordt slechts gevoed door de verbeelding der krantenlezers. Hij leeft van gedrukte anecdotes en fotografieën waarop hij rozen overhandigt aan een jong meisje. Hij is van papier geworden, droog als krantenpapier en krantenwoorden, ook een verschgedrukte krant stinkt naar petroleum, hij is een mechanisch levend mensch van drukletters en inkt. Maar er zouden nooit zooveel autos geweest zijn als er niet voldoende benzine als brandstof had kunnen dienen. Door den nevel schuift een petroleumboortoren nader. Muziek verweg, de eerste maten van een wals. ..

Uit den boortoren groeit de samengestelde mast eener bovengrondsche stroomgeleidmg, de muziek golft hooger op, de mast wordt scherp, scherper, zéér scherp, de walsmelodie bereikt op hetzelfde oogenblik een topgolf. De bewegingen volgen elkaar op als zichtbare muziek. Een wolkenlucht. Draden van de electrische geleiding, die zakken en

Sluiten