Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaande zon, heel ver weg opbliksemend vuur, doode paarden, wagens, verkoolde balken. Een slagschip in volle zee, overhellend, vurend uit alle monden aan één zijde.

Slagveld des nachts. Beweginglooze lichamen, schijnsel van lichtkogels. Beenen van een soldaat boven een greppelrand, linkervoet boven de enkel is afgescheurd, hangt aan een stuk vel.

Een soldaat loert uit een loopgraaf, trekt langzaam steeds voor zich uitziende zijn revolver. Een luxueuze kamer, een bankier aan zijn tafel, voor zich uitstarende grijpt hij langzaam in een lade. Een scherpe knak Jn de modder ligt een soldatenbjk, op het karpet het lichaam van een goedgekleed man.

Blik sems boven een donkere zee. Golven. Dobberende menschenhoofden. Golven. Menschenhoofden. Een doordringende gil. Het smartelijk gelaat van een vrouw, dat terugwijkt, alsof zij achterovervalt. Walmen met vuurschichten, marschmuziek, marcheerende troepen door een zonnigen dag, stof fonkelt tusschen de beenen. Een hooge fabrieksschoorsteen knakt in het midden door, wankelt, stort in. Slagveld met ransels, geweren, versplinterde boomen. Honderden meters hooge begroeide ravijnwanden door een ontploffing losgescheurd, dreunen in hemelhooge stofwolken ineen. De zakdoek glanst van het bloed, daarnaast

Sluiten