Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een losse, kapotgeschoten arm. Lijkkleurig ingevallen gezicht. Fabrieksinstallatie, die in de lucht springt. Halfopen oogen van dooden. Punten van laarsen aan loopende voeten van boven gezien, alsof je zelf voortdurend naar je voeten keek. Hooge, vallende boomen, scheurend hout, opspuitende aarde. Razend gewoel in een beurszaak Een hooge stellage, die instort. Zinkende schuit met erts, gesis van binnendringend water, overspringende menschen. In den nevel kentert een slagschip.

Een witte regen gaat vallen. Je ziet eerst niet wat het is. Hooge glinsterende stapels van geldstukken, rijen naast elkaar worden door onzichtbare handen uit elkaar geslagen. Brandende huizen, smook. Munitie, die bliksemend explodeert. Het regent wit, nu zie je, dat het witte getallen zijn, die kantelend en wentelend, steeds dalen, getallen van 3 cijfers. Duisternis, gloeiende lichtpunten, meer licht, getallen van twee cijfers, wentelende vuurmassa's, sneeuw van witte getallen, nog maar één cijfer — en dan een geweldig schitterlicht van ontploffend dynamiet.

In dezen zelfden tijd kunnen de krantenlezers omtrent de fabrieken van Ford de volgende beschrijving lezen: Ford heeft er geen bezwaar tegen ontslagen gevangenen in dienst te nemen. Hij kreeg hiermede schitterende resultaten. Domheid

Sluiten