Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de volledige zeggenschap over het bedrijf. Nog steeds zijn 42 % van de aandeelen in andere handen. Zoo beschikken de gebroeders Dodge sinds de oprichting der maatschappij reeds over $ 10 millioen. Zij hebben een fabriek en bouwen voor Ford volgens overeenkomst de motoren. Deze vriendelijke samenwerking houdt op in 1914. De gebroeders Dodge verklaren van plan te zijn een goedkoopen automobiel aan de markt te brengen, waardoor zij met Ford gaan concurreeren. Zij richten voor de productie een aparte maatschappij op. Zij staan er gunstig voor. Zij kunnen prof iteeren van de ervaring door Ford bij den afzet van goedkoope automobielen opgedaan, zij behoeven zijn onderneming slechts te copieeren. Ook de Dodge produceert slechts één model. Maar doordat zij haar prijzen niet gedurig verlaagt zooals de Ford Motor Company, is er van eigenlijke concurrentie toch geen sprake. De productie van Ford stijgt met schokken: 1914 264.000 auto's, 1921 reeds meer dan 1 millioen. Ford s illusies worden werkelijkheid. En de prijs daalt voortdurend. Dat is Ford's sterkste wapen: zijn prijspolitiek. Maar nu doen de gebroeders Dodge hem een proces aan. Zij maken gebruik van den groeienden tegenstand der andere aandeelhouders tegen Ford's steeds kolossaler wordende plannen, en dienen een in verontwaardigde termen gestelde aanklacht in: monopolistische tendenzen, willekeurige inhoudingen van divi-

Sluiten