Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun handen werken en de mannen die denken en overleggen voor de mannen, die met hun handen werken." Dat zijn de Russen.

„Tegen dien invloed moeten wij ons verweren. Wij moeten niet toestaan, dat de hater eener gelukkige menschheid tweespalt brengt in ons volk.'

Een oogenblik later klinkt het overtuigd: „De regeering van een volk is dienaresse en kan nooit anders zijn dan dienaresse." Soms kijkt de schalk in Ford even om den hoek: „Het is mij vaak voorgekomen dat de z.g. reformkleeding — hetgeen gewoonlijk zeggen wil leelijke kleeding — het sterkst wordt voorgestaan door vrouwen die niet aan overmaat van schoonheid lijden en die haar zusters ook gaarne voor dat euvel zouden behoeden."

Onmiddellijk echter trekt Ford zijn correcte colbertjas weer in de plooi en zegt met een zakelijk gezicht: „Dat was de inleiding. Pagina 5 tot en met 30. Nu komt hoofdstuk I, getiteld Het Begin. Op den 31sten Mei 1921 leverde de Forel Motor Companv haar vijfmillioensten automobiel af." Hij vangt aan zijn levensgeschiedenis te vertellen. Maar een der hoofdstukken besluit hij met de smeekbede: „Laat elke Amerikaan zich hoeden voor verwijfdheid. Een Amerikaan behoort een instinctieven afkeer te hebben van gevoelszoetelijkheid." Vermoedelijk voor de niet-Amerikanen, die sentimenteel mogen

Sluiten