Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maakte van de regeering? Niets! Het duizendjarig rijk verscheen niet, instede daarvan ontstond wanorde en het weinige goede dat nog in het oude regiem had gezeten ging nu verloren."

Een zwijgend antwoord komt, de regels van een krantenbericht, begin 1932: „De automobielfabriek te Nishjni-Nowgorod is geopend." ö

Witte sneeuw op het Roode Plein te Moskou en onder de bedekte grijze lucht het mausoleum van Lenin, opstapeling van platte blokken rood en zwart graniet. Voor den bezoeker zichtbaar ligt onderin een gebalsemd lijk. Maar nog denken de doode hersens door m den electrischen stroom die langs de draden gaat, zij zijn het middelpunt van een organisch stelsel van reuzige waterkrachtinstallaties en mijlenlange geleidingen, lüectriciteit: de zenuwen van een nieuw lichaam, het bloed voor de aderen door nieuw vleesch. Daaromheen staan de getallen gegroepeerd verdiepingen en kubussen van getallen, licht en glanzend aluminium, open, naakt en ijzerhard. De lampen glanzen in stalen, gepolijste kamers, ijzergieterijen verrijzen uit kale vlakten, spuitende oliebronnen, het land bouwt zichzelf op. Zwavel en kamfer uit Italië, zinkstof van Polen, pompen, centrifuges, filters, compressoren] een wanordelijke stroom van ontelbare onderdeden wordt ingevoerd. Expeditie's van geologen, koper en ijzererts in de toen-

Sluiten