Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Woensdag om twaalf uur liep het gesmolten ijzer uit het aftapgat, drie uren later dienzelfden middag wordt de verpakte motor in een goederenwagen geladen om naar de montagefahriek te worden gebracht.

In de montagefabriek is de loopende band. Voor het eerst werd zij in 1913 door Ford in een automobielfabriek gebruikt. Vroeger zette een arbeider de vliegwielmagneet in elkaar in 20 minuten, hij maakte er 35 of 40 per dag van 9 uur. Toen kwamen er 29 mannen aan een loopenden band, nu leverden elke dertien minuten één vliegwielmagneet af. De loopende band werd 20 centimeter hooger gebracht: de 13 minuten werden er 7. De bewegingen van den arbeider waren eerst nauwkeurig bestudeerd. Hij deed twee passen teneinde een onderdeel van den band te nemen, hij moest daarbij bukken, daar zou vroeger niemand op hebben gelet. Maar als de loopende band zóó aangebracht is, dat geen enkele arbeider meer dan één pas behoeft te doen, en het nooit noodig is te bukken, kan de productietijd voor den vliegwielmagneet worden teruggebracht tot 5 minuten. Zoo wordt de mensch als het ijzererts en het hout ontleed. Zijn arm: op, neer, op, neer, op, neer, zijn oogen gaan nooit buiten de lijn tusschen twee vaste punten weg, en de stofwisseling in zijn lichaam zelf gebeurt op een band zonder einde, welker

Sluiten