Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pakafdeeling en telt. Zijn handen en vingers bewegen, hij kan het werk van twee mannen met gezonde oogen er bij doen, zoo zijn zijn vingers den arbeid gewoon. Zijn wezenlooze oogen staren, hij kan hooren en ook lachen, maar het is beter als hij stil voor zich heen moertjes telt.

Er werken nog 3 andere blinden. Er werken 207 menschen, die met één oog kunnen zien en 253 die met één oog nog half kunnen zien. Er zijn 37 doofstommen, die kunnen t geraas van den loopenden band nooit hooren, evenmin als het ritselen in de bladeren buiten of een meisjesstem. Er zijn 123 menschen zonder armen, en 4 zonder beenen of voeten, er zijn duizend tuberculeuzen, zij werken zooveel mogelijk in de open lucht, en duizenden anderen hebben kleine lichaamsgebreken. Zij kunnen allen geplaatst worden, b ord heeft in de fabrieken geen menschen noodig. Een combinatie van eigenschappen kan hij ook vinden in het heelgebleven stuk van een verminkt lichaam. Zijn fabrieken zijn er beroemd om, dat alle afvalproducten weer in het bedrijf worden aangewend Uitgeponsde metaalschijfjes werden voorheen weggegooid, nu vormen twee stukjes op elkaar het deksel van den koeler. Het stroo van de boerderij in Dearborn ging vroeger naar de mestvaalt, nu worden het stuurrad en vijf en veertig andere onderdeden gemaakt van Fordite, dat is geperst stroo. Van het metaal, dat na

Sluiten