Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'n belang dat door de zwakke en tegemoetkomende houding van Nederland tegenover de FransenBelgische aanvallen sedert dien nog aanmerkelijk vergroot is.

Maar Frankrijk wilde meer dan alleen zich België's vriendschap verzekeren. Als een roode draad loopt door de geheele geschiedenis van den Rijn sedert 1919: het streven van Frankrijk om op de een of andere manier de macht over de geheele rivier te verkrijgen. Zoo mogelijk door middel van de internationale, aan Fransche belangen dienstbare, Rijnvaartcommissie.

Natuurlijk moest dit streven scherpen tegenstand vinden bij de andere Rijnoeverstaten, met name bij Nederland, dat er niets voor gevoelt om zijn rivierengebied in Fransche handen over te leveren. Even natuurlijk kon Frankrijk, in zijn strijd tegen Nederland, bij België ondersteuning zoeken. Tusschen Frankrijk en België, beide op verdringing van Nederland bedacht, moest een anti-Nederlandsche belangengemeenschap In Rijnaangelegenheden ontstaan. Door FranschBelgische samenwerking moest de Rijn een Fransen-Belgische rivier worden.

Bij den tegenwoordigen toestand is daar niet veel kans op. De Rijnmond is stevig in Nederlandsche handen. Vanaf den Rijn kan men wel binnendoor naar België komen, maar dat verkeer gaat langs zuiver Nederlandsche binnenwateren, wier Nederlandsch karakter men, natuurlijk, óók wel kan trachten aan te vechten, maar zonder redelijke kans op succes.

Sluiten