Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I

DE VOLKSSTAMMEN VAN LITTAUEN

Midden tusschen Oost en West ligt Litwa-land, door Mickievicz bezongen in zijn Pan Tadeusz:

Litwa! Mijn vaderland! Als van zijn welzijn

Erkent uw zoon uwe groote waarde,

Nu hij u verloor, 'k Bewonder uw schoonheid,

'k Aanschouw en beschrijf ze; want m'n ziel is vol heim¬

wee.

Naar uw glooiende bosschen, uw groenende weiden, Langs d' azuren Memel wijd uitgestrekt

Op dien liefelijken bodem leeft reeds sinds eeuwen een van de oudste volksstammen der Arische wereld. In het Noordelijk deel wordt nog de oude Littausche taal gesproken, die veel op Sanskriet lijkt. In volksliederen en in de zuivere zeden heerscht een geheimzinnige atmosfeer met invloeden uit Indischen voortijd.

Lang leefde die rustige stam in vrede, tot de dertiende eeuw door geen Christendom beroerd. Voor de overige wereld verborgen achter moerassen en dichte wouden, waar tot den huidigen dag nog wilde oerossen leven, bleef

») Pan Tadeusz: hier naar de vertaling van Grabowski. Litwa is de Poolsche naam voor Littauen.

Sluiten