Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schoolwerk toevoegde: in de bijbetrekking van censor vouwde hij avond aan avond dikke pakken couranten open en las, met rood potlood in de hand, het eene blad na het andere door. Deze bijbetrekking had men hem om zijn opmerkelijke kennis van vreemde talen toevertrouwd; maar de taak van paedagoog paste beter bij zijn aard. In de Russische taal publiceerde hij zeer practische leerboeken voor aardrijkskunde.

Door voortdurend rusteloos zwoegen slaagden de ouders er in, hun kinderen een volledige gymnasiale en universitaire opleiding te verschaffen. Drie van hen werden geneesheer, één apotheker.

Verstandig en streng was de vader, een man, sceptisch ten opzichte van droomerij, maar die stond voor zijn werk. Slechts een enkel godsdienstig geloof had hij, dat was de trouwste nauwgezetheid tegenover de dagelijksche plicht.

Van engelachtige zachtheid was de moeder. Teerhartig, gevoelig en in alle opzichten bescheiden, wijdde zij zich met geheel haar hart aan haar kroost en haar huishouden. Hoewel blind geloovend in de wijsheid en rechtvaardigheid van haar man, trachtte zij toch bij gelegenheid zijn straffen te verzachten.

Kwam een armzalige kleine zondaar uit vaders werkkamer, dan ontmoette hij bijna altijd, zoogenaamd toevallig, zijn moeder, ook zij gereed, hem „streng" te vermanen, terwijl zij hem met tranen in de oogen zacht over het hoofd streek. „Stellig werkte haar straf kus meer uit dan vaders hand", schreef jaren later een van Lodewijks broeders. „Wanneer een van hen op vaders bevel geen eten kreeg, zond een onzichtbare zorgende engel door middel van de oude keukenmeid een maaltje tijdens het middag-

Sluiten