Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tionale taal? Hij kon ze toch in zijn vrijen tijd eens doorzien en tot zijn lievelingswerk terugkeeren.

Bleek, met betraande oogen, zat de moeder neer. Zij zweeg. Haar blanke hand streelde zacht het hoofd van den grooten zoon. Al twee en twintig jaar oud was hij. Hoe zou hij de waarheid opnemen? Want eens op een dag had haar man de manuscripten verbrand. Verstandig en ernstig, had hij het enkel uit vaderlijke liefde gedaan. Hij dacht, dat hij er zijn zoon mee „redde". Veel reeds had zij over die excecutie geschreid. Nu vloeiden haar tranen opnieuw. Zij zweeg.

Lodewijk begreep haar. Hij ried het geheele drama. Nu verzocht hij alleen aan zijn vader, hem van zijn belofte te ontslaan. Vrij moest hij zijn. Met klem riep hem een dringende plicht. Doch aan zichzelf beloofde hij, dat hij met niemand over zijn doel en zijn werk zou spreken, vóór hij de hoogeschool had afgeloopen.

Feitelijk was het verlies van de geschriften niet zoo heel erg. In werkelijkheid kende hij alles uit het hoofd. Geestdriftig schreef hij het werk opnieuw.

In de schriften van Augustus 1881 verscheen bijna dezelfde taal als in 1878. Toch was er reeds vooruitgang. Heine's schoone ballade „lm Traum" vertaalde hij in het Esperanto dier dagen.

Zes jaar lang werkte Zamenhof van dag tot dag probeerend en verbeterend aan zijn taal. Hij zette stukken uit verschillende talen er in over. Hij schreef oorspronkelijke werken. Hij las het geschrevene hardop voor zichzelf. Veel vormen leken in theorie heel goed, maar toonden zich in de praktijk ongeschikt. Het een was te zwaar, het ander klonk onwelluidend.

Sluiten