Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Niet groot, verlegen, ontroerd, met hooggewelfd voorhoofd, ronde brilleglazen, reeds grijzend baardje. Van allerlei vloog en zwaaide in een ommezien door de lucht, handen, mutsen, shawls, onder eindeloos gejuich. Toen hij na de begroeting van het gemeentebestuur opstond, barstte de geestdrift opnieuw los. Maar reeds begon hij te spreken. Het leven hield op. Door de stilte klonken zijn woorden :

„Ik begroet U, lieve geestverwanten, broeders en zusters van de groote menschenfamilie der geheele wereld, die van nabij en van verre, uit de meest verschillende landen der wereld, zijt samengekomen om elkaar broederlijk de hand te drukken, in naam van de groote idee die ons allen verbindt

„Heilig is voor ons de dag van heden. Bescheiden is ons samenzijn; de buitenwereld weet er niet veel van, en de woorden die in onze bijeenkomst worden gesproken, zullen niet per telegraaf naar alle steden en stadjes van de wereld heen vliegen; geen regeerders of ministers komen hier samen om de politieke wereldkaart te veranderen; geen weelderige gewaden en geen overvloed van indrukwekkende ridderorden schitteren in onze zaal, geen kanonnen daveren rondom het bescheiden gebouw waarin wij ons bevinden; maar in de atmosfeer van onze zaal zweven geheimzinnige klanken; zachte klanken, niet hoorbaar voor het oor, maar waarneembaar voor iedere gevoelige ziel; het zijn de klanken van iets groots, dat nu geboren wordt. Door de lucht zweven geheimzinnige phantomen; de oogen zien ze niet, maar de ziel gevoelt ze; het zijn beelden van de toekomst, van een geheel nieuwen tijd. De phantomen zullen de wereld binnen-

Sluiten