Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestaan ook in eenzelfde volk. Zelfs zwarten lijden niet wegens hun kleur, maar wegens de zeden van den stam als geheel. Overblijfselen uit barbaarsche tijden en slavernij kwetsen de blanken, die toch zelf deze wandaad op hun geweten hebben. Cultureele gelijkmaking zou daarin na enkele generaties verandering brengen.

Betreffende afkomst en erfelijk bloed bestreed Zamenhof het bekende vooroordeel. Na hem, bewezen vermaarde anthropologen in wetenschappelijke werken, hoezeer alle rassen in Europa reeds sinds lang vermengd waren1). Tusschen de volken staan slechts twee feitelijke verschillen: taal en religie:

„De ongelijkheid en vijandschap tusschen de volken zal eerst dan geheel verdwijnen, wanneer de geheele

menschheid een enkele taal en een enkele religie bezit

Voortduren in de menschheid zullen dan nog altijd diè oneenigheden, welke binnen ieder land en ieder volk zélf heerschen, als b.v. verschillen van politiek, van partij, van staathuishoudkunde, van klasse, enz.; maar de allerverschrikkelijkste van alle: de haat tusschen de volken; zal geheel verdwijnen".

Zoo klonk zijn conclusie. Tegelijkertijd ried hij den geleerden, niet te veel te theoretiseeren, maar feiten vast te stellen. Zij moesten eens een esperanto-congres bezoeken. Daar zouden ze met eigen oogen zien en met eigen ooren hooren, hoe een onzijdige taal belemmeringen en vreemdheid tusschen de volken wegneemt.

') Prof Eugène Pittard: Les races chez les belligérants, Genève

Sluiten