Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdstuk IV. — Studentenjaren 24-31

Moskou. — Medisch student. — Moeilijk bestaan. — Zionisme. — Gedicht aan de Joden. — Afkeer van chauvinisme. —Thuiskomst. —Verbrande schriften. — Nieuwe taalbouw. — „lm Traum". — Vervolmaking. — Lang geduld. — Geest van de taal. — Kwellend zwijgen. — Eenzaamheid. — „Mijn gedachte".

Hoofdstuk V. — Doctor Esperanto

Klara Zilbernik. — Rondtrekkend geneesheer. — Kennismaking met Volapük. — Nieuwe kwelling.

— Verloving. — Een hulpvaardig schoonvader. — Uitgave van het Eerste Boek. — Den Rubico over.

— „Ach, mijn hart!" — Het verschijnen der taal. Huwelijk. — Verspreiding van brochures.

Antwoorden en lidmaatschappen. — Het Tweede Boek. — Wreedheden van het lot. — „La Esperantisto". — Drukkende toestand. — Trompeter. — Dood van de moeder. — Verhuizing naar Grodno. Tolstoi. — Russische censuur.

Hoofdstuk VI. — Idealistisch Profeet .... Vader en broeders en zusters. — Terugkomst in Warschau in 1898. — Oogarts voor armen. — Avondwerk. — „Aan de broeders". — Hülelisme.

— Over Joodsche partijen. — Esperanto tusschen 1900 en 1905. — Bezoek in Parijs. — Het Congres te Boulogne. — Internationale verbroedering. — Profetische rede. — Gebed aan de onbekende Kracht. — Onvergetelijk uur.

Hoofdstuk VII. — Homaranist

De ervaring in Boulogne. — De Russische revolutie van 1905. — Progroms. — Slachting in den Kaukasus. — Contrasteerende indrukken. — .Homaranisme". — Taal en Religie. — Neutraal fundamento. — Geloof en zeden. — Oosten en

32-41

42-53

54-62

Sluiten