Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

diminutiva, val heelwat interessants op te merk. Ek doen dit aan die hand van prof. N. Mansvelt se Idioticon (Kaapstad, 1884), 'n werk wat „alleen die woorden en uitdrukkingen bevat, welke 't hedendaagsche Nederlandsch óf niet kent óf in een anderen zin gebruikt" (bis. iii ald.) maar wat daarom nog nie volledig is nie. Ek gaan die te noeme gevalle op rekening van dr. Mansvelt stel. Verskil van opinie moet met hom uitgemaak word. Hy gee o.m. op: akkertji, allematjies, Anni, appeltjies-der-liefde, babbiaantjes," (wilde tulp), bah, (ballas) mandjie, banketji (suikerwerk), basi, bestroentji, bewertjies (soort trilgras), biebies, bieki, biesies, -pol, (mooi meisie), koelie-jou-ghon (dies.), bietji-bietji, pitjies (geld), blindemolletji (kinderspel), blouboontjies (geweerkoeëls), boereboontjies, boetebossie, bokki, boomsingertji, boontjisop, borslappi, chempies, complimentjies, dammetjies soek of maak (vry), bokkies soek, meissies- en jongetjieskind, dokkies gee (by spel), dot jie, half" maant jie, slippi, gaatji, sneetji, (skaapmerke), drachi, duwweltjies, ertjies, eseltji, (vir gewone esel, donkie), uientjies, flenni, flerri, flessi, foersies, foutji, frikkadelletjies, geit ji, ghoeni, g( j )illetjies, gordyntjikop, haantji-haantji-speel (vry), halfnaatji, handskoentjies (blom), hansi (handslam), hasi, heen-en-weertjies, hempi, horreltjies, hortjies, hottentotgodjie, huisi, suurtji en skyffi (van 'n lemoen), (Jantji-)trapsuutjies, verkleurmannetjie, jongi, jongetji, jurki, kalbassies (opgeswelde lieskliere), kalot jies (blom), kammalielies, kanyntji, kapetji, kapokhaantjie, karkatjie, karmokpitji, katjipiering, kekkelpraatjie, kelki, kennetji (spel), keurtjies, kieri, klapklappertji, klipkoppi, moertji (by spel), kluitji, knapi (staande lessenaar), knippi, koggelmannetji, koestertji, koeti, koli, koppi, kraffi, krawwetjies, krieki, kupidootji, (kiewiet), krammenaadji, lokkertji, lonsi, luiki, maatji, meidji, moederkappi (blom), moederskep-oppies (blom), moesi, monstert ji, ('n groot) mootji, mosbolletji, mosdoppi, mossi, motji, nichi, niertjiessaal, noisborsies, oortji, ossie, otji, ou'mensepeertjies, paadji, pampoentjies, (siekte), peetji, pokkies, pruimpi, rekkertji, rissies, rooibekki, rukki, sankrietji, skawachtertji (voël), skietertji (speelgoed), skulpadji (sonkewer), skurwejantji, sloffi (ou velskoen), slootjie, smousevrachi, soopi, speultjies (skerts), standertji, steweltjies, trappies of treed jies.

Sluiten