Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1889—'90 en 1890—'91 geheel geen gedichten van Kloos, alleen Kronieken. Alleen tusschen October 1891 en October 1892 droeg bij niet» bij. Het was het zelfde jaar, waarin de Lieven-Nijland-historie voorviel, welke haar oplossing vond, toen in October 1892 de fragmenten uit Johannes Viator onder Van Eedens naam waren opgenomen in De N. Gids (Jrg. 1893).

Kloos zeifis in den allerlaatsten tijd (o.a. N. Gids 1932, blz. 558) nog wel eens terug gekomen op deze periode en de houding van zijn toenmabge mede-redacteuren. Hij schrijft: „Ja, ik ben in vroegeren tijd, toen ik door mijn letterkundige functie moest omgaan, geregeld-door, met beden, die volstrekt niet te doorzien wisten, hoe ik inderdaad ben, wel eens als hartstochtelijk-psychiscb voelende, geweldig melanchobek geworden, en ik kon dus een tijdje lang soms niet heel veel doen, wat dan later door hen tegen mij werd aangevoerd en heel

anders uitgelegd en betiteld als het wezenlijk wa» Ik heb als

reeds volwassen man zestien jaar lang moeten bestaan van vijftig gulden in de maand, en toch heette het toen bij en door de averechts gezinden dat ik zwierde en mij verdeed ...."

En nu de andere aanmerking van Van der Goes: dat de literaire i rubriek door het langdurig zwijgen van Kloos geleden had? Die is al I even onhoudbaar. Was dan het gedurende één jaar niet mee doen van i Kloos voor het tijdschrift zóó hachelijk, ja moordend? — Het Ujkt j er niet naar. De Nieuwe Gid» wa» in zijn volle fleur. We vinden in Jdien jaargang bteratuur van Van Eeden, Delang, Erens, Jac. van Looy, Boeken, Ary Prins, Dr. G. van Vlote», Jan Veth, Fr. van der Goes, en boekbeoordeelingen van Van Deyssel1).

1) Inhoud eerste halfjaar Jrg. 1891—'92:

Johannes Bosboom (In Memoriam) door Jan Veth; Oorlog door Frans Erens; Gekken door Jac. van Looy; Alkibiades, of over denEerbied door Ch. M. van Deventer; Nieuw Engelsch Proza II door Fr. van Eeden; Afrodite (gedicht van 11 blz.) door H. J. Boeken; Boekbeoordeelingen (door van Deyssel); Afsterven door L. van Deyssel; Sociaal Onderwijs door F. v. d. Goes; Nederlandsche Politiek door P. L. Tak; Fabian Essays vertaald door F. M. Wibaut; Ons Volksonderwijs door Tj. Nawijn; Alkibiades, of over den Eerbied, door Ch. van Deventer; Uitvaart, Eene Bloem, door Delang; Gedichten in Proza door Frans Erens; Gekken door Jac. v, Looy; Lombroso over de Spiritistische Verschijnselen door Fr. van Eeden; ChritUtijk-Sociaal Congres door P. L. Tak; Menschen en Bergen door L. van Deyssel; Melodie en Gedachte door Alphons Diepenbrock; Boekbeoordeelingen (Dichters verdediging, door AUj. Verwey) door Fr. van Eeden, (I. Zuster Bertha van Aletrino, II. De oude Garde en de jongste school van Dr. Jan ten Brink, door L. van Deyssel; Queen Summer by Watter Crane, door Jon Veth), Varia (Spreektaal en Schrijftaal) door Fr. van Eeden; Over Derkinderen I door R. N. Roland Holst;

Sluiten