Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Wanneer ik mij er toe zet, om in de hier volgende bladzijden een beschrijving te geven van de ervaringen en perspectieven van onze „Werkplaats", dan komt allereerst de behoefte in mij op u, lezer, eenige dingen te zeggen over het karakter van dit geschrift. Ik wil namelijk niet, dat het beschouwd zal worden als iets wat het niet is en niet wil zijn.

Het gevaar is niet denkbeeldig, dat menschen zullen zeggen: „nu staat 't in een boek" en dat zij zullen denken, dat hier een „methode" geboden wordt, die in zichzelf volledig en „af" is en die in deze vorm zal moeten voortbestaan.

Niets is minder waar. Ik heb geenerlei verlangen, dat wat ik hier aan de openbaarheid overgeef beschouwd zal worden als een methode (laat staan „de" methode) voor onderwijs of opvoeding. Om deze reden al niet, daar ik niet geloof, dat er één methode bestaan kan, die zonder meer kan worden toegepast óp alle kinderen, zoo zeer verschillend van aard en aanleg als zij zijn, of dóór alle opvoeders en leerkrachten om dezelfde reden.

Maar bovendien geloof ik, dat nooit mag worden vastgelegd, wat leeft. Zeker, van iets dat groeit en zich ontwikkelt kan wel een momentopname gemaakt worden, die even laat zien hoe 't er op een bepaald oogenblik uitziet, maar als we op zoon „snapshot" blijven staren, is het of het leven er uitgaat. Wij moeten er even naar kijken en het leven er achter aanvoejen en dan moeten we doorgaan met ons werk.