Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,meer kamers en ten slotte het heele huis van onze yrienden annexeerden, toch waren wij steeds „achter ! Wij konden het werk niet bijhouden: Er kwamen eerst een paar, later meer kinderen bij, en ik kreeg wel dadelijk medewerking van vrienden en bekenden, maar toch was het zwaar werk om gelijke tred te houden met de nieuwe eischen die 't werk telkens weer stelde.

Het is dus duidelijk, dat er geen sprake was van het 1 „stichten van een school": het was feitelijk toevalhg, dat 'l ik met het werk begon. . En toch was het al jaren geestelijk voorbereid. Ik had gedurende meer dan 10 jaren meegewerkt (eerst van 1915 tot '18 in Engeland, daarna hier in Holland) in verschillende bewegingen waar zeer intens de diepere problemen van de samenleving bestudeerd werden In de kringen van de „Society of Fnends (<*»■ kers), de „Fellowship of Reconcikation de „Broeder^ schap in Christus", de „Gemeenschaps-Leiding Biltho2 de „Beweging voor een ChristeUjke IntemaUonale zoch en wij samen met groote ernst naar de oorzaken van [ de verdeeldheid en de onderdrukking onder de menschen \ en dantwam natuurlijk telkens ook het probleem van opvoeding Tonderwijs als allerbelangrijkst moment naar

V° Akemeen gesproken kan men zeggen dat in deze bewegen twee aspecten duidelijk spraken: Aan de> eene il W werd er sterk de nadruk gelegd op de individueele Pul van de enkeling met betrekking tot de (dus bijvoorbeeld tot de bezitsvraag, de oorlog, de Iddsuitoefening in het algemeen) en dit: WdeW.een steeds meer Verscherpt onderzoek^naar de verantwoordelijkheid voor het maatschappe^k geuren Aan de andere kant werd er in toenemende mate gezocht