Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik wil nu nog eenige zaken vermelden die in verband met het gemeenschapsleven van belang zijn.

Allereerst het opruimen, waarop ik zeide te zullen terugkomen.

Bij een gemeenschap als de onze is het opruimen, het vermijden van rommel en het voorkomen van wegraken van gereedschap enz. natuurlijk een gewichtig ding! Het is er niet zooals in een gewone school, waar meestal de kasten alleen door de onderwijzer of met zijn toestemming gebruikt mogen worden. Bij ons mogen de kinderen (met enkele uitzonderingen om technische redenen 1)) vrij alles uit de kasten halen en zeer vaak werken zij alléén, d.w.z. zonder dat er een volwassene bij is, in een kamer. Dus als we niet oppassen raakt alles al gauw weg en wordt het heele gebouw slordig.

Wij hebben na vele verschillende middelen beproefd te hebben de moeilijkheid, althans voor normale tijden, vrijwel opgelost, (al is nog niet het ideaal bereikt doordat bijvoorbeeld nog niet alle kasten ten allen tijde netjes zijn). Dit laatste is echter geloof ik voor een groot deel een gevolg geweest van te weinig ruimte en ik heb alle hoop, dat na de uitbreiding van het gebouw waaraan juist nu gewerkt wordt, ook dit in orde komen zal.

Een ding dat wij gaandeweg hebben geleerd is dit, dat het beslist noodzakelijk is om elke dag, en zelfs ook na de ochtendwerktijd,2) op te ruimen. Want in de mate dat we rommel toelaten wordt het erger. Ja zelfs als ergens maar een klein „rommelhoekje" is, is dat als een signaal

1) Ik denk aan de scheikundekast en ook aan het gebruik van bepaald gereedschap en bepaalde instrumenten. Ook aan de museumkasten.

2) Wie dan het dichtst bij de deur van een kamer zit, moet zorgen, dat deze eerst wordt opgeruimd vóór iemand de kamer verlaat.