Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Diversen. Behalve het reeds genoemde werk hebben de kinderen zoo nu en dan meer bizondere dingen gemaakt of helpen maken: een van de jongens begon het laatste jaar dat hij in de Werkplaats was, een contrabas, die wij te leen hebben, na te maken, opdat we zoo'n instrument in het orkest zullen kunnen gebruiken. Hij gaat nu naar de Akademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam en is bezig de bas waarvoor alle onderdeelen nu bijna klaar zijn, af te maken en dan hopen wij het lang gewenschte instrument samen in elkaar te zetten.

Vroeger maakten wij ook een groote trom, die nu geregeld zeer gewaardeerde diensten verricht.

Jaren geleden hebben we samen de cilinders gemaakt van de „taaltoestellen" die in een volgend hoofdstuk beschreven zullen worden, later ook de „bolvormige kaart van Europa," het model van aarde-en-maan, de zonnebaanvizieren, het sterrenteekenkastje, de sterrenbeeldenkastjes als hulpmiddelen bij het onderwijs in kosmografie en sterrenkunde, terwijl wij nog bezig zijn met een groote zonnewijzer, gemaakt van een omgekeerde afgedankte beerput. Ook is al een tijd lang een hemelbol in bewerking, waarvan ik het ontwerp heb, maar waarvan het maken nog steeds — hoe nuttig hij ook zijn zal, als we hem eenmaal hebben — moest worden uitgesteld, omdat ander meer urgent werk moest voorgaan.

Bezoekers die de Werkplaats bezichtigen, verbazen zich er dikwijls over, hoe het mogelijk is dat een betrekkelijk kleine groep kinderen in enkele jaren naast het gewone schoolwerk in staat is, zooveel arbeid te verrichten: Het heele voorterrein, dat vlak was, is door een zeer aanzienlijke hoeveelheid graafwerk veranderd in een oneffen terrein. Vóór het gebouw is het laag geworden met een vijver en moeras, waterdicht gemaakt door een mastiek-