Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te gebruiken om het noodige werk af te doen.

Nu wij echter begonnen zijn het grootere project uit te voeren, is dit wel noodig, en nu wij meer deskundige hulp en voorlichting hebben op technisch terrein, zijn wij ook in staat al die arbeidskracht te mobiliseeren.

Het was voor ons een belangrijk moment toen bij het begin van de cursus '34—'35 de eerste groep werkers per fiets naar Groenekan trok om daar op de 2 H.A. groote tuin te gaan werken. Er werden die middag door de jongste groep 5 zakken aardappels gerooid. Een paar dagen later ging de oudste groep om appelen te oogsten en te verpakken. Zoo gaat nu geregeld V, van de kinderen een middag per week in de tuin of de boomgaard werken. Bij slecht weer blijven zij voortaan in de Werkplaats om daar in de hooge ruime timmerzaal andere handenarbeid te doen. Over de verschillende vormen, die deze eenmaal zal kunnen aannemen als het werk zich blijft uitbreiden, zal ik in het 13e hoofdstuk spreken. Hier wil ik er alleen dit van zeggen, ter vermijding van misverstand, dat ik geenszins, ook in ons werk, het gebruik van eenvoudige machines zou versmaden, als ons de gelegen! heid er toe gegeven werd.

Wel zou ik door kinderen om paedagogische redenen de gecompliceerde moderne machine niet willen laten gebruiken, omdat een kind die niet voldoende zou begrijpen terwijl hij er mee werkte. Ik zie n.1. zeer sterk het groote gevaar van de „druk-maar-op-een-knopje-cultuur van onze dagen. Vooral voor kinderen is het m.i. funest wanneer alles „van zelf" gaat en zij nergens moeite voor behoeven te doen, terwijl zij niet eens begrijpen „hoe t gaat". Te vermijden is deze vervlakkende invloed met, maar wij kunnen hem wel zooveel mogelijk beperken. Er zijn echter op allerlei terrein machines, die met alleen