Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van onze gemeenschap naar voren treedt, is de discussie | over een of ander onderwerp. Dan heeft iemand voor zijn proef noodig een „zegeltje te halen" voor het leiden van een discussie, zij het met één spreker of met twee inleiders, die tegenovergestelde standpunten innemen. Zoo hebben we zeer levendige en instructieve besprekingen gehad over onderwerpen als: „het nut van beleefdheidsvormen" of „het lezen van boeken, waarvan ouderen ons aangeraden hebben ze nog niet te lezen." Wat het werken voor de proeven betreft: Dit kan een werker doen op alle tijden, dat hij geen lessen heeft. Want als hij eenmaal met een groep een les heeft op een bepaald uur, is hij natuurlijk verplicht, zoowel tegenover de docent als tegenover de overige leden van de lesgroep, x) geregeld en op tijd aanwezig te zijn; trouwens, de „lesleider" van de groep, een van de werkers, die deze functie op zich heeft genomen, zal hier wel voor zorgen. Deze is n.1. in algemeene zin verantwoordelijk voor de goede orde in de les: zet stoelen klaar, zorgt dat de kamer na de les weer netjes wordt achtergelaten, en kan zelfs, mocht dit noodig zijn, in de „Besprekingeen of andere onordelijkheid ter sprake brengen. Dit laatste komt echter feitelijk bijna nooit voor. Een „ordeprobleem, zooals het vaak in scholen bestaat, kennen we niet.

De werktijden, wanneer er geen lessen zijn, worden dus zoowel op de Werkplaats als thuis, gebruikt voor de proeven. Als regel wordt daardoor voor de lessen niet

hel!LIk Z6g dit even veiligheidshalve, omdat ik weet dat er als ze Z°°gena,ainde »vrije scholen" bestaan, waar kinderen blüven"Seenum hebben naar een les te gaan. maar weg kunnen aa; °m b v; wat te gaan tennissen! Ik vind zoo iets om de aangegeven redenen geheel verkeerd.