Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dacht, waarover ik in een volgend hoofdstuk het een en ander vertellen Zal. Ofschoon natuurlijk daarop maar een

KrPe^ Kg^ ^ ^ ^ ka" worden in beeld gebracht hebben we toch het voordeel, dat we tenminste vnj zyn van de „alleenheerschappij van het wooT we

i;itnna r 6611 ^ PkatjeS en ^ele over! eengekomen symbolen een zin hebben uitgebeeld aller

otter uitvordoor kleine

klaarspel di ÏT™ ^ VerSchillende volken het zuïendT bewegingen uit te drukken. En wij

vanlt/T Zieï' ^ — V°lk een verandering rTngvan e ^ ^ vormverande

^l"lVan t W°°rden' Weer ee« -^r een woord,

vingiooirrs ^1^7^ ^ ^

Het zal duideLT J ^ <0t uitd™kking te brengen.

aldus tot zt Dl T' ^ het fót- dat het Woord

teruggewezen een 17* belangrijkheid wordt

stellen ligt in het verb d V°°rdeel van de taaItoe-

schen de verschillend Ti ? on§emerkt leggen tus-

verdere voordek °nderli^- Hierover en over

^ggen al ik z ? kan ik beter iets Wat A hleronder beschrijf.

betreft hekk °PZet, Van het Nederlandsche-taalonderwijs

-orgd dat ^ ^ dk Van de 30 P—en er voor ge-

al4eheef ."Tl T de »taaldeelen" als aan de taal-

nig dat ,tTdaCHt Zalw°rden' -welzooda-

aan .da'8tflseImat,g de hoeveelheid tijd en energie die

houd n W°rdt afneemt' naar ver-

oudmg meer en meer aan de taai-zelf wordt gedaan Bii

ii: bfkrdmd heb "tafrlen"komen dan de

de spelht H gtmrtlkale qU6StieS 3311 de °rde' en ook

^ Zel zin y T,;e ZOOVed m°geliJ'k de kindennen, uitdrukkmgen, voorbeelden enz. be-