Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeten worden. Een vereenvoudiging van deze werkwijze wordt gegeven door de „S c h ij f h o u d e r" *) met „schijven". Hier staan op een kartonnen schijf 100 vragen en 100 antwoorden, die door de schijf te draaien beurtelings voor een venstertje in de schijfhouder verschijnen. Dit bewegende karakter is voor een kind aantrekkelijk. Bovendien hebben 100 kleine kaartjes 400 hoeken, die om kunnen buigen bij veel gebruik, en de schijf geen enkele; terwijl deze laatste bovendien niet vuil wordt, doordat hij tijdens het gebruik in de schijfhouder zit en op de diktekant van het karton met de vinger gedraaid wordt.

Toepassingen: hoofdrekenen, ook met „sliertsommen", waar pas na een aantal bewerkingen het antwoord ter controle gegeven wordt; termen bij de muziek; vreemde woorden; jaartallen enz.

Om een groep gegevens te sorteeren naar verschillende rubrieken, gebruiken wij de „K 1 e u r e n k a a r t".*) Deze wordt gewoonlijk voor ten hoogste 10 rubrieken gebruikt, maar kan als men wil voor 20 gebezigd worden.

Op kleine kaartjes worden de te sorteeren feiten geschreven. Deze worden gelegd op 10 gekleurde vertikale kolommen, die voor de rubrieken dienen en welke op de binnenkant van een kartonnen map zijn aangebracht. Zijn de kaartjes neergelegd, dan wordt de kleurenkaart dichtgeklapt en onderst boven gekeerd. Als de oefening goed gedaan is, stemmen nu de gekleurde achterkanten van de kleine kaartjes, met de kleuren van de kolommen

1 #) 5? ,tC^ken in de lij8t van leermiddelen duidt aan dat een BihW " /wUI>TVen d°°r de "Werkplaategemeenschap Bdthoven (W. G. B.) waarover hierna gesproken zal worden men rm dan steeds naar de afbeelding tegenover pag. 1 76.