Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overeen. Met één handbeweging worden aldus tot 100 feiten gecontroleerd.

Toepassingen. Bij taal: woordsoorten, zinsdeelen; bij plantkunde: families; bij aardrijkskunde: sorteeren van namen naar provincies, landen of werelddeelen of naar de indeeling: plaatsen, wateren, gebergten enz.; bij geschiedenis: sorteering naar eeuwen of tijdperken of wel naar de indeeling: schrijvers, schilders, musici, staatslieden enz.; bij natuurkunde: indeeling van verschijnselen naar de hoofdstukken der natuurkunde om de kinderen te helpen zich te oriënteeren, enz.

Een praktisch hulpmiddel, dat zich op allerlei terrein laat gebruiken hebben we verder in de „verstoppert j e s". *) Dit zijn kleine gekleurde houten blokjes, 2,5 cm. lang en 4 mm. dik. Zij kunnen op landkaarten, of ook op „verstoppertjesvelle n", *) waarop rechthoekjes geteekend staan, waarin de verstoppertjes precies passen, worden neergelegd en daar namen doen verdwijnen.

De Werkplaatsgemeenschap Bilthoven heeft voor dit doel in 8 bladen kaarten van de provincies van ons land*) uitgegeven, op schaal 1 : 200.000, in 6 kleuren gedrukt. Het kind legt nu roode blokjes op de namen van plaatsen, blauwe op die van wateren, groene op gebieden (eilanden, polders enz.) en maakt aldus de „ziende" tot een „blinde" kaart. Terwijl hij dit doet, ziet hij voor het laatst alle namen. Beter nog is het, als men de moeite neemt de namen vooraf op de blokjes te schrijven. Dan moét het kind zich bij het neerleggen rekenschap geven van de ligging van elke plaats enz. Is nu de kaart „blind" geworden, dan volgt het afnemen, een voor een, van de verstoppertjes. Steeds zegt het kind tot zich zelf de naam, vóór hij een verstoppertje weg-