Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de schaalgebieden grooter en kleiner dan deze 8, al hebben we ze nog niet gezien, geen levende wezens zijn?

Een paar teekeningen brengen ons op het terrein van de bacteriologie, de verdere op dat van de natuurkunde en de scheikunde.

Een derde gelijksoortige verbindingsstudie is „de tiendetijde n". Op een groot vel teekenpapier staan onder elkaar 1 1 lijnen van 1 meter lang, verdeeld in decimeters en op afstanden van 6 cm. van elkaar.

De bovenste lijn draagt een notenbalk, waarop een kanon van Beethoven (op Malzel, de uitvinder van de metronoom, zóó geschreven, dat de open ruimten rechts van de noten evenredig zijn met hun lengten. Boven de notenbalk staat de naam van deze schaal: „Kanonschaal". Wij zingen de kanon; een van de kinderen tikt de achtsten en beweegt zich onderwijl regelmatig langs de meter van links naar rechts. Bij het eind van de kanon is juist het eind van de meter bereikt, en zijn 31J/£ seconden verloopen.

. Op de 2e lijn wordt hetzelfde op 10 X kleiner schaal geteekend (beter gefotografeerd) op de Ie decimeter van de meter. Zingen we nu de kanon nog eens, en wijst een kind op de 2e schaal aan, dan beweegt zijn hand zich met 71() van de snelheid van de 1 e keer. De 1 e decimeter van die 2e meterlijn geeft nu weer wat er de eerste 31 \/2 seconden gebeurde: n.1. het zingen van de kanon. Op de volgende 9 decimeters staat nu aangegeven wat er verder gebeurde: een gramofoonplaat werd gedraaid (het verbeeldt te zijn een weergave van het „Weekbegin" op 1 Dec. 1930).

De 2e schaal heet „gramofoonschaal". Deze geeft blijkbaar aan wat er gebeurde gedurende 10 X 31Y2 sec. = 5