Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bepaalde tijdperk in het geheel van de wereldgeschiedenis: Het moet de kinderen helpen zich te oriënteeren. Bovendien geven al die kaarten boven elkaar iets als en/ archaeologisch beeld van de toestand: Zooals bij opgravingen het oudste het diepst bedolven ligt, zoo ook hier: De oudste Egyptische tijden zijn op de grond. Onze tegenwoordige tijd is bijna boven aan. Zou men in een land als Griekenland van boven af naar beneden gaan, dan zou men tot zeer diep in de serie kaarten iets gekleurd vinden. Bij ons land echter niet: daar zou al gauw niets meer te kleuren vallen.

In de rechter helft van de geschiedeniskast hebben we twee groote laden gemaakt om in mappen, die correspondeeren met de tijdperken van de kaarten, de afbeeldingen te bewaren die wij verzamelen en die aldus gemakkelijk bij de lessen te gebruiken zullen zijn. Ook zijn er een paar kleinere laden, waar verschillende leermiddelen geborgen kunnen worden die wij bij het geschiedenisonderwijs gebruiken.

Ook bij de Kosmografie hebben we uiteraard behoefte aan oriënteeringsleermiddelen: Zoo hebben we al lang de behoefte gevoeld aan een goede zonnewijzer, met vertikale staaf, die duidelijk de beweging van de zon zal doen zien. Daartoe hebben we een overtollig geworden beerput omgekeerd in de grond opgesteld. Hierop moeten we nu de lijnen, die de schaduwuiteinden verbinden teekenen voor de verschillende tijden van het jaar.

Reeds lang zijn we bezig geweest met een „hemelbol" van ongever 1 Yl meter middellijn, die draaien moet op een oude fietsas, en waarin een kind moet kunnen zitten. Tot nog toe is het ons niet gelukt te krijgen wat wij hebben willen: een duidelijke voorstelling van de sterrenbeelden, de ecliptica, de zon, de maan en de planeten die

13. Kindergemeenschap.