Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nend is.

Bij de handenarbeid gebruiken wede „kartonsn ijder"1) met bijbehoorende „k a r t o n 1 i n i a a 1".1) Dit is een eenvoudig toestelletje waarin een Gillettemesje gemonteerd is. Dit mesje kan met een klemschroef op elke gewenschte dikte worden vastgegezet en is voor kinderen gemakkelijk, vooreerst omdat het dunne scheermesje veel gemakkelijker door het karton gaat dan de gewone, tamelijk dikke mesjes, en ook omdat de kinderen bij het „ritsen" nooit te ver kunnen gaan als het mesje goed is ingesteld.

Voor het snijden van cirkels van karton, linoleum, ja zelfs dun triplex, gebruiken we de „c i r k e 1 s n ij d e r", die ook van een Gillettemesje voorzien is en waarmee zelfs kinderen met weinig moeite volkomen gladde cirkels kunnen snijden. Een millimeterverdeeling maakt het mogelijk de straal van de cirkel in te stellen. (Zie afb. p. 209).

In de lange opsomming van leer- en hulpmiddelen, die ik in de laatste hoofdstukken gaf, noemde ik reeds verscheidene malen de Werkplaats Gemeenschap Bilthoven (W. G. B.). Deze werd einde 1932 opgericht omdat van verschillende zijden gevraagd werd of onze leermiddelen niet ook voor andere scholen beschikbaar konden worden gesteld, maar dadelijk werd bedoeld, als het mogelijk zou blijken, ook leermiddelen in andere scholen ontstaan, die hun bruikbaarheid bewezen hadden, uit te geven. 2)

*) Uitgave W.G.B.

2) Het administratie-adres van de W.G.B. is Vüverlaan 1 O, Groenekan. Vandaar uit wordt op aanvrage een l«st van de uitgaven verstrekt.