Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werkers die voor I. V. O. diploma's werken. Daarna volgt van 9 tot 11 een zeer belangrijke periode: de tijd voor „stil werk". Met uitzondering van kleine groepjes, die ook gedurende die uren handenarbeidlessen hebben, worden dan geen lessen gegeven. Ieder werkt die tijd individueel voor de proeven (gemiddeld twee per maand), die hij doen wil. Dit vind ik het mooiste gedeelte van de dag: al die kinderen die daar in stilte bezig zijn, ieder geconcentreerd op zijn eigen werk, verspreid over al de j vaklokalen of buiten, 't Is een heerlijk gezicht ze zoo te 1 zien werken, dikwijls zonder dat een oudere bij hen is, ] en om ze doelbewust hun gang te zien gaan, in de meest | uiteenloopende soorten werk. (Zie afb. p. 160).

De tijd van 11.— tot 11.35 is elke dag gereserveerd ƒ voor gymnastiek en douche. Vaak ook maken we dan een wandeling in de prachtige ongerepte bosschen waaraan de Werkplaats grenst, waar men niet alleen vaak konijnen, fazanten, spechten en allerlei andere vogelsoorten ziet, maar ook nu en dan de reeën die er zich ophouden.

De gymnastieklessen zijn, wanneer maar eenigszins mogelijk buiten, in de „omheinde ruimte", waar ook 3 warme douches zijn. *) Bij slecht weer kunnen we voortaan in de zaal turnen. Dikwijls heb ik in vorige jaren er piano bij gespeeld, zoo bijvoorbeeld bij de bekende „Müller oefeningen" die wij geruime tijd geregeld deden met muzikale begeleiding.

Pas na deze ochtend-onderbreking volgen van 1 1.35 ' "tot 12.1 5 de eerste lessen voor alle leeftijden. Deze worden volgens een individueel rooster, dat in de bibliotheek is opgehangen, in groepen gegeven. a)

*) Bovendien kunnen 3 douches binnen gebruikt worden. a) In de zomermaanden worden deze lessen om 11 uur gegeven, en gaat tegen twaalf uur de geheele Werkplaats per