Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werkers de „paarse week" genoemd. Dan doen de paarse werkers proeven. De 2e week is de „blauwe week". Dan worden door de blauwe werkers proeven afgelegd en zoo vervolgens.

De Zaterdag van de 4e (gele) week is dan wat wij noemen de „vrije Zaterdag". Deze inrichting heeft het groote voordeel, dat het werkjaar voor de werkers in perioden verdeeld wordt die net van goede lengte zijn: 4 weken is niet te kort en toch ook weer niet zoo lang dat een kind de periode niet kan overzien,^ zooals bij een trimester wel het geval is.

De onderbreking met twee vrije dagen (de vrije Zaterdag en de Zondag), is dan voldoende om de werkers weer met frissche moed na hun „maandvacantie" aan het werk te doen gaan. Wanneer zij elkaar dan weer terugzien, geeft het het gevoel van een nieuw begin, wat nog geaccentueerd wordt, doordat ze dan gemeten en gewogen worden, en doordat de verschillende verantwoordelijkheden nieuw verdeeld zijn. Ik geloof, dat deze periodiciteit van ons gemeenschappelijk leven een belangrijk voordeel oplevert.

Een andere dag, die anders is dan de overige dagen van de week is de Vrijdag, omdat dan 's middags de orkestrepetitie is. Het orkest is n.1. niet een strijkje van enkele zoogenaamd „muzikale" leerlingen. Ik geloof dat ieder kind de mogelijkheid heeft, muzikaliteit te ontwikkelen, (want iedereen heeft de capaciteit — zoowel wat betreft toonhoogte als rhythmiek — volledig te observeeren en te reproduceeren *) ) en bovendien, dat het groote pae-

*) Men merke b.v. op, hoe volkomen iedereen het dialect van zijn geboortestreek, of wel van zyn familie copieert, zoowel wat betreft de fijnste toonhoogteverschillen, als de eigenaardigheden van rhythme.'