Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kinderen en kinderlijke menschen tot bevrijder maakt.

En dan is er nog iets dat de ontelbaren van alle tijden en plaatsen roeren en met eerbied vervullen zal: de onvergelijkelijke majesteit, de koninklijke waardigheid van zijn einde. Wanneer ieder jaar de duizenden zich opnieuw stellen om van Bach's Mattheuspassion te genieten, dan is dit niet slechts een mode, ook niet alleen een zuiver muzikale verrukking door dat kunstwerk, maar dan gaat er door die velen iets van de eerbied die de grootmeester der muziek moet gevoeld hebben, staande voor het lijden en de vergevende liefde van de Man van Smarten, en gevoelen zij intuïtief dat die doornenkroon de eenige kroon is die de mensch tot koning kronen kan.

De kerken hebben vaak menschen teleurgesteld, en velen hebben hun dan ook de rug toegewend. Jezus zelf echter hebben zij altijd in hun hart bewonderd, en wat meer zegt, liefgehad.

De fouten van ons, zijn volgelingen, zijn niet in staat geweest de luister van zijn reine majesteit te vertroebelen.

De rust en de mannelijke kracht van zijn oogen straalt door de eeuwen en wenkt de menschheid om zich te vereenigen in hem.

Dit is het nieuwe Christendom.

De oud-Christelijke opvattingen en instellingen kwijnen, doordat de onverbiddelijke gang der jaren de fouten in de ondergrond heeft blootgelegd:

Steeds meerderen hebben de onhoudbaarheid gevoeld van de gedachte dat er „een" God zou „bestaan" die „de wereld regeert". Vooral door het onschuldig lijden van