Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mijn oudste zoon, die in een geheel andere cultuuratmosfeer opgroeit en natuurlijk meer Fransch dan Nederlandsen gelezen heeft, ontdekt op een goeden dag Van Schendel!

Hij leest „Het Fregatschip Johanna-Maria" en krijgt, juist als ik toen ik zijn leeftijd had, het onmiskenbare en onloochenbare gevoel van een openbaring. Hij ziet inééns en duidelijk, hoe hij hier staat voor een boek, dat zich aan de gemeene maat onttrekt en dat niets van doen heeft met alles wat hij tot dusver las. De kennismaking met Van Schendel blijkt dus in het leven van ieder mensen met eenig gevoel voor geestelijke waarden, iets onherroepelijks te zijn. Na „Het Fregatschip" las mijn zoon „Een Zwerver Verliefd", eerst in het Fransch, toen in het Nededandsch, om de beide versies te kunnen vergelijken. En toen hij in zijn klas een korte voordracht moest houden, koos hij,zonder eenigen aandrang mijnerzijds, zonder dat hij mij geconsulteerd had, als onderwerp: „Un Grand Prosa-

Sluiten