Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij nooit de macht gekregen hebben om Tamalone op te roepen. Zulke gestalten komen op uit een zielsveriangen, dat in de diepste verborgenheid rijpt tot die goddelijke razernij, welke wij scheppen noemen.. Kunstenaars leiden altijd een dubbel leven; één op aarde en één op een andere planeet die niet bestaat. En hun grootste zorg is om die twee vormen van zijn, welke in oorsprong en doel, in wezen en teekens verschillen, gescheiden te houden. Zij die hun aardsche bestaan bovenaardsch trachten te leven, eindigen in zelfmoord en die hun bovenaardsche wezen tot een aardsch bestaan willen dwingen, moeten tenslotte afstand doen van hun prerogatieven en dooden hun beter-ik: wanneer men het dualisme, dat het wezen van den kunstenaar uitmaakt wil opheffen, komt men te staan voor de keuze tusschen dood en onderwerping. Arthur van Schendel heeft dat altijd geweten. En hij deed alles om de onderscheiding zoo scherp mogeüjk te handhaven. Zelfs zij, die in zijn innigste vertrouwen opgenomen zijn, kunnen er zich niet

Sluiten