Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot schrijven zet, zonder zich nauwkeurig rekenschap te geven van de waarde der onderdeden ten opzichte van het geheel, zooals hem dat voor den geest staat. Hij laat dan alles wat niet absoluut noodzakelijk voor den tesamenhang, en in het algemeen gesproken essentieel is, onherroepelijk vallen.

Maar in de huiskamer weet hij juist van die kleine ervaringen, van de krullen, dat afval van het htteraire werk, een heerlijk gebruik te maken. En wij hebben dikwijls hartelijk gelachen om zijn koddige weergave van situaties of om zijn scherpgeteekende, maar nooit hatelijke, karikaturen van lieden uit onze omgeving. Het grootste genot is het echter hem over zijn avontuurlijke jeugd en jongelingsjaren te hooren vertellen. De tijd heeft in deze materie natuurlijk al de noodzakelijke schifting gebracht en hij verhaalt, met innig welbehagen, een aantal anecdoten, welke op zich zelf zeer vermakelijk zijn, maar die daarenboven een dieperen zin en een onschatbare waarde aan menschenkennis vertegenwoordigen.

Sluiten